📨 Phong bì thư đến

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephong bì thư đến
GooglePhong bì thư đến
TwitterPhong bì thư đến
Unicodephong bì thư đến
Từ đồng nghĩaemail, nhận, phong bì, thư và thư đến
Chuyên mụcĐối tượng | email
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Phong bì thư đến biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📨 1F4E8 phong bì thư đến