🗳️ Hòm phiếu với lá phiếu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehòm phiếu với lá phiếu
GoogleBallot box with ballot
TwitterThùng bỏ phiếu và phiếu
Unicodehòm phiếu với lá phiếu
Từ đồng nghĩalá phiếu và thùng phiếu
Chuyên mụcĐối tượng | email

Hình ảnh

Hòm phiếu với lá phiếu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗳️ 1F5F3 FE0F hòm phiếu với lá phiếu
🗳 1F5F3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn