📧 Email

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleemail
GoogleBiểu tượng email
TwitterBiểu tượng e-mail
Unicodeemail
Từ đồng nghĩathư
Chuyên mụcĐối tượng | email
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Email biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📧 1F4E7 email