✉️ Phong bì

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applephong bì
GooglePhong bì
TwitterPhong bì
Unicodephong bì
Từ đồng nghĩaemail và thư
Chuyên mụcĐối tượng | email
Thẻbiểu tượng cảm xúc sinh nhật | biểu tượng cảm xúc thư | biểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Phong bì biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
✉️ 2709 FE0F phong bì
2709 (*)
📩1F4E9phong bì với mũi tên, Phong bì có mũi tên hướng xuống dưới ở trên hoặc Phong bì có mũi tên chỉ xuống ở bên trên
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn