📥 Khay thư đến

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhay thư đến
GoogleKhay hộp thư đến
TwitterKhay thư đến
Unicodekhay thư đến
Từ đồng nghĩahộp, hộp thư đến, khay, nhận và thư
Chuyên mụcĐối tượng | email
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Khay thư đến biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📥 1F4E5 khay thư đến