📦 Gói

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegói hàng
GoogleGói
TwitterGói
Unicodegói
Từ đồng nghĩabưu kiện và hộp
Chuyên mụcĐối tượng | email
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Gói biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📦 1F4E6 gói