📤 Khay thư đi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhay thư đi
GoogleKhay hộp thư đi
TwitterKhay thư đi
Unicodekhay thư đi
Từ đồng nghĩahộp, hộp thư đi, khay, thư và đã gửi
Chuyên mụcĐối tượng | email
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Khay thư đi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📤 1F4E4 khay thư đi