-
00
00
-
Đếm:
Tổng:
Cài Đặt
Để trống nếu sử dụng tiêu đề mặc định.
0 là im lặng, 5 là âm lượng tối đa.
Đặt tính bằng giây.
Đặt tính bằng phút.
Bao gồm tổng thời gian tập trung và số lần tập trung.

Đặt tính bằng giờ. Nếu trang web không hoạt động trong số giờ quy định, kỷ lục sẽ được xóa. Đặt 0 để tắt tự động xóa.
 • Bộ đếm giờ Pomodoro này được thiết kế để giúp bạn tập trung, tích hợp chặt chẽ với kỹ thuật Pomodoro.
 • Chu kỳ Pomodoro xen kẽ giữa các phiên làm việc tập trung và nghỉ ngơi. Làm việc trong 25 phút, sau đó nghỉ 5 phút. Sau mỗi bốn Pomodoro, ứng dụng tự động chuyển sang một khoảng nghỉ dài hơn từ 15 đến 20 phút. Chu kỳ này giúp duy trì năng suất và sự tập trung suốt trong các nhiệm vụ của bạn.
 • 25p làm việc + 5p nghỉ 25p làm việc + 5p nghỉ 25p làm việc + 5p nghỉ 25p làm việc + 15p/20p nghỉ
 • Tuỳ chỉnh thời lượng phiên làm việc, âm lượng, thời gian reo, tự động đặt lại hồ sơ và tiêu đề hẹn giờ trong cài đặt để có một trải nghiệm năng suất cá nhân hóa.
 • Hỗ trợ chế độ toàn màn hình và chế độ tối.
 • Sử dụng chế độ toàn màn hình để giảm thiểu phiền nhiễu và duy trì sự tập trung.
 • Ở góc dưới bên trái của bộ hẹn giờ, xem số lượng các phiên làm việc đã hoàn thành và đang diễn ra. Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp số liệu này.
 • Ở góc dưới bên phải của bộ hẹn giờ, xem tổng thời gian làm việc tập trung, không bao gồm các khoảng nghỉ ngắn và dài.
 • Tất cả các cài đặt được lưu trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt của bạn và có thể được xóa khi cần thiết.
 • Các phím tắt giúp điều hướng và kiểm soát dễ dàng hơn:
  • space: Bắt đầu, tạm dừng, tiếp tục, hoặc đánh dấu là hoàn thành (khi đang reo).
  • F: Chuyển đổi chế độ toàn màn hình.
  • T: Chuyển đổi chế độ tối.
  • Shift + Left/Right: Chuyển sang chế độ trước hoặc tiếp theo.