Nó sẽ chuyển đổi sang URL đặc biệt, điện thoại thông minh sẽ mở trang facebook bằng cách sử dụng ứng dụng facebook.