1. mở một tab mới ➕
  2. trong tab mới
    • đi đến liên kết: Sao chép
    • sao chép mã nguồn của HTML
  3. dán vào đây ▼
Nó sẽ chuyển đổi sang URL đặc biệt, điện thoại thông minh sẽ mở trang facebook bằng cách sử dụng ứng dụng facebook.