@
Nó sẽ chuyển đổi URL đặc biệt, điện thoại thông minh sẽ mở ứng dụng Instagram.