Nó sẽ chuyển đổi thành URL đặc biệt, điện thoại thông minh sẽ mở Ứng dụng YouTube.