Nó sẽ tạo ra một mã QR thông minh mà sẽ mở ứng dụng cửa hàng hoặc thị trường Android theo thiết bị di động khác nhau.