⌚ đồng hồ đeo tay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđồng hồ
GoogleĐồng hồ
TwitterĐồng hồ đeo tay
Unicodeđồng hồ đeo tay
Từ đồng nghĩađồng hồ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | thời gian
Thẻbiểu tượng thời gian

Hình ảnh

đồng hồ đeo tay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
231A đồng hồ đeo tay
⌚️ 231A FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn