⏰ đồng hồ báo thức

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđồng hồ báo thức
GoogleĐồng hồ báo thức
TwitterĐồng hồ báo thức
Unicodeđồng hồ báo thức
Từ đồng nghĩabáo thức và đồng hồ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | thời gian
Thẻbiểu tượng thời gian

Hình ảnh

đồng hồ báo thức biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
23F0 đồng hồ báo thức