⌛ đồng hồ cát đã chảy hết

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđồng hồ cát
GoogleĐồng hồ cát
TwitterĐồng hồ cát
Unicodeđồng hồ cát đã chảy hết
Từ đồng nghĩabộ định thời và cát
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | thời gian
Thẻbiểu tượng thời gian

Hình ảnh

đồng hồ cát đã chảy hết biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
231B đồng hồ cát đã chảy hết
⌛️ 231B FE0F (*)
23F3đồng hồ cát đang chảy, Đồng hồ cát với cát đang chảy, Đồng hồ cát đang chảy hoặc đồng hồ cát có cát đang chảy
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn