🕰️ đồng hồ để bàn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđồng hồ để bàn
GoogleMantelpiece clock
TwitterĐồng hồ bệ lò sưởi
Unicodeđồng hồ để bàn
Từ đồng nghĩađồng hồ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | thời gian
Thẻbiểu tượng thời gian

Hình ảnh

đồng hồ để bàn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🕰️ 1F570 FE0F đồng hồ để bàn
🕰 1F570 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn