⏱️ đồng hồ bấm giờ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđồng bồ bấm giờ
GoogleStopwatch
TwitterĐồng hồ bấm giờ
Unicodeđồng hồ bấm giờ
Từ đồng nghĩađồng hồ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | thời gian
Thẻbiểu tượng thời gian

Hình ảnh

đồng hồ bấm giờ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⏱️ 23F1 FE0F đồng hồ bấm giờ
23F1 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn