⏲️ đồng hồ hẹn giờ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđồng hồ hẹn giờ
GoogleTimer clock
TwitterĐồng hồ hẹn giờ
Unicodeđồng hồ hẹn giờ
Từ đồng nghĩađồng hồ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | thời gian
Thẻbiểu tượng thời gian

Hình ảnh

đồng hồ hẹn giờ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⏲️ 23F2 FE0F đồng hồ hẹn giờ
23F2 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn