📼 Băng video

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebăng video
GoogleVideocassette
TwitterBăng video
Unicodebăng video
Từ đồng nghĩabăng, vhs và video
Chuyên mụcĐối tượng | ánh sáng và video

Hình ảnh

Băng video biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📼 1F4FC băng video