🎬 Bảng clapper

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebảng clapper
GoogleBảng phân cảnh
TwitterBảng clapperboard
Unicodebảng clapper
Từ đồng nghĩaphim
Chuyên mụcĐối tượng | ánh sáng và video
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Bảng clapper biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎬 1F3AC bảng clapper