📹 Máy quay video

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy quay phim
GoogleMáy quay video
TwitterCamera quay video
Unicodemáy quay video
Từ đồng nghĩamáy quay phim và video
Chuyên mụcĐối tượng | ánh sáng và video
ThẻBiểu tượng cảm xúc máy ảnh | biểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Máy quay video biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📹 1F4F9 máy quay video