🕯️ Nến

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenến
GoogleCandle
TwitterNến
Unicodenến
Từ đồng nghĩaánh sáng
Chuyên mụcĐối tượng | ánh sáng và video
Thẻbiểu tượng cảm xúc sinh nhật | biểu tượng cảm xúc giáng sinh

Hình ảnh

Nến biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🕯️ 1F56F FE0F nến
🕯 1F56F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn