📽️ Máy chiếu phim

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy chiếu phim
GoogleFilm projector
TwitterMáy chiếu phim
Unicodemáy chiếu phim
Từ đồng nghĩamáy chiếu, phim, rạp chiếu phim và video
Chuyên mụcĐối tượng | ánh sáng và video
ThẻBiểu tượng cảm xúc máy ảnh | biểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Máy chiếu phim biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📽️ 1F4FD FE0F máy chiếu phim
📽 1F4FD (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn