🔍 Kính phóng đại nghiêng sang trái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekính phóng đại trỏ sang trái
GoogleKính lúp trỏ sang trái
TwitterKính lúp nghiêng sang trái
Unicodekính phóng đại nghiêng sang trái
Từ đồng nghĩadụng cụ, kính, phóng đại và tìm kiếm
Chuyên mụcĐối tượng | ánh sáng và video

Hình ảnh

Kính phóng đại nghiêng sang trái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔍 1F50D kính phóng đại nghiêng sang trái
🔎1F50Ekính lúp nghiêng sang phải, Kính lúp trỏ sang phải hoặc kính phóng đại trỏ sang phải