🎞️ Khung hình phim

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhung hình phim
GoogleFilm frames
TwitterKhung hình phim
Unicodekhung hình phim
Từ đồng nghĩakhung, phim và rạp chiếu phim
Chuyên mụcĐối tượng | ánh sáng và video
ThẻBiểu tượng cảm xúc máy ảnh | biểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Khung hình phim biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎞️ 1F39E FE0F khung hình phim
🎞 1F39E (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn