🎥 Máy quay phim

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy quay phim
GoogleMáy quay phim
TwitterCamera quay phim
Unicodemáy quay phim
Từ đồng nghĩaphim và rạp chiếu phim
Chuyên mụcĐối tượng | ánh sáng và video
ThẻBiểu tượng cảm xúc máy ảnh | biểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Máy quay phim biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎥 1F3A5 máy quay phim