🐚 Vỏ xoắn ốc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevỏ ốc
GoogleVỏ xoắn
TwitterVỏ xoáy
Unicodevỏ xoắn ốc
Từ đồng nghĩavỏ và xoắn ốc
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | cuộc sống biển
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Vỏ xoắn ốc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐚 1F41A vỏ xoắn ốc