🐙 Bạch tuộc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebạch tuộc
GoogleBạch tuộc
TwitterBạch tuộc
Unicodebạch tuộc
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | cuộc sống biển
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu hồng | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Bạch tuộc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐙 1F419 bạch tuộc