🐟 Cá

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Apple
Google
Twitter
Unicode
Từ đồng nghĩacung hoàng đạo và cung song ngư
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | cuộc sống biển
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu xanh

Hình ảnh

Cá biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐟 1F41F