🦭 Chó biển

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehải cẩu
GoogleN/A
TwitterHải cẩu
Unicodechó biển
Từ đồng nghĩahải cẩu và sư tử biển
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | cuộc sống biển
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Chó biển biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦭 1F9AD chó biển