🪼 Sứa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesứa
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodesứa
Từ đồng nghĩabiển, bỏng, chích, không xương sống và ối
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | cuộc sống biển

Hình ảnh

Sứa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪼 1FABC sứa