🐡 Cá nóc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecá nóc
GoogleCá nóc
TwitterCá nóc
Unicodecá nóc
Từ đồng nghĩa
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | cuộc sống biển
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Cá nóc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐡 1F421 cá nóc