🪸 San hô

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesan hô
GoogleN/A
TwitterSan hô
Unicodesan hô
Từ đồng nghĩarạn san hô, rặng và đại dương
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | cuộc sống biển
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

San hô biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪸 1FAB8 san hô