🐬 Cá heo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecá heo
GoogleCá heo
TwitterCá heo
Unicodecá heo
Từ đồng nghĩachân chèo
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | cuộc sống biển
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu xanh

Hình ảnh

Cá heo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐬 1F42C cá heo