🖨️ Máy in

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy in
GooglePrinter
TwitterMáy in
Unicodemáy in
Từ đồng nghĩamáy tính
Chuyên mụcĐối tượng | máy vi tính

Hình ảnh

Máy in biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🖨️ 1F5A8 FE0F máy in
🖨 1F5A8 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn