🖱️ Chuột máy tính

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechuột máy tính
GoogleThree button mouse
TwitterChuột ba nút
Unicodechuột máy tính
Từ đồng nghĩamáy tính
Chuyên mụcĐối tượng | máy vi tính

Hình ảnh

Chuột máy tính biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🖱️ 1F5B1 FE0F chuột máy tính
🖱 1F5B1 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn