🧮 Bàn tính

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tính
GoogleN/A
TwitterAbacus
Unicodebàn tính
Từ đồng nghĩakhung đếm, toán, tính toán và đếm
Chuyên mụcĐối tượng | máy vi tính

Hình ảnh

Bàn tính biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧮 1F9EE bàn tính