🖥️ Máy tính để bàn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemáy tính để bàn
GoogleDesktop computer
TwitterMáy tính bàn
Unicodemáy tính để bàn
Từ đồng nghĩamáy tính
Chuyên mụcĐối tượng | máy vi tính

Hình ảnh

Máy tính để bàn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🖥️ 1F5A5 FE0F máy tính để bàn
🖥 1F5A5 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn