⌨️ Bàn phím

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn phím
GoogleKeyboard
TwitterBàn phím
Unicodebàn phím
Từ đồng nghĩamáy tính
Chuyên mụcĐối tượng | máy vi tính

Hình ảnh

Bàn phím biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⌨️ 2328 FE0F bàn phím
2328 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn