🪫 Pin yếu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applepin yếu
GoogleN/A
TwitterPin yếu
Unicodepin yếu
Từ đồng nghĩanăng lượng thấp, pin và điện tử
Chuyên mụcĐối tượng | máy vi tính

Hình ảnh

Pin yếu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪫 1FAAB pin yếu