📀 Dvd

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledvd
GoogleDvd
TwitterDVD
Unicodedvd
Từ đồng nghĩachuẩn đĩa quang, máy tính, quang và đĩa
Chuyên mụcĐối tượng | máy vi tính

Hình ảnh

Dvd biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📀 1F4C0 dvd