📀 Dvd

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledvd
GoogleDvd
TwitterN/A
Unicodedvd
Từ đồng nghĩachuẩn đĩa quang, máy tính, quang và đĩa
Chuyên mụcĐối tượng | máy vi tính
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Dvd biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📀 1F4C0 dvd
💿1F4BFđĩa quang, Đĩa quang hoặc cd
💽1F4BDđĩa máy tính, Đĩa nhỏ, Đĩa mini hoặc đĩa nhỏ