🚣 Người chèo thuyền

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemột người đang chèo thuyền
GoogleXuồng
TwitterNgười đang chèo thuyền
Unicodengười chèo thuyền
Từ đồng nghĩachèo, phương tiện, thuyền, thuyền chèo và thuyền có mái chèo
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | thể thao
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người chèo thuyền biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🚣 1F6A3 người chèo thuyền 🚣🏻 🚣🏼 🚣🏽 🚣🏾 🚣🏿
🚣‍♀️1F6A3 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ chèo thuyền, Nữ đang chèo thuyền hoặc người phụ nữ đang chèo thuyền🚣🏻‍♀️ 🚣🏼‍♀️ 🚣🏽‍♀️ 🚣🏾‍♀️ 🚣🏿‍♀️
🚣‍♀1F6A3 200D 2640 (*)
🚣‍♂️1F6A3 200D 2642 FE0Fngười đàn ông chèo thuyền, Nam đang chèo thuyền hoặc người đàn ông đang chèo thuyền🚣🏻‍♂️ 🚣🏼‍♂️ 🚣🏽‍♂️ 🚣🏾‍♂️ 🚣🏿‍♂️
🚣‍♂1F6A3 200D 2642 (*)