🚵 Người đi xe đạp leo núi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengười đi xe đạp leo núi
GoogleNgười đi xe đạp leo núi
TwitterNgười đạp xe leo núi
Unicodengười đi xe đạp leo núi
Từ đồng nghĩangười đi xe đạp, người đi xe đạp leo núi, người đạp xe, núi và xe đạp
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | thể thao
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người đi xe đạp leo núi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🚵 1F6B5 người đi xe đạp leo núi 🚵🏻 🚵🏼 🚵🏽 🚵🏾 🚵🏿
🚵‍♀️1F6B5 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ đi xe đạp leo núi, Nữ đang đi xe đạp leo núi hoặc người đi xe đạp leo núi nữ🚵🏻‍♀️ 🚵🏼‍♀️ 🚵🏽‍♀️ 🚵🏾‍♀️ 🚵🏿‍♀️
🚵‍♀1F6B5 200D 2640 (*)
🚵‍♂️1F6B5 200D 2642 FE0Fngười đàn ông đi xe đạp leo núi, Nam đang đi xe đạp leo núi hoặc người đi xe đạp leo núi nam🚵🏻‍♂️ 🚵🏼‍♂️ 🚵🏽‍♂️ 🚵🏾‍♂️ 🚵🏿‍♂️
🚵‍♂1F6B5 200D 2642 (*)