🤾 Người chơi bóng ném

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemột người đang chơi bóng ném
GoogleN/A
TwitterNgười đang chơi bóng ném
Unicodengười chơi bóng ném
Từ đồng nghĩabóng và bóng ném
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | thể thao
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người chơi bóng ném biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤾 1F93E người chơi bóng ném 🤾🏻 🤾🏼 🤾🏽 🤾🏾 🤾🏿
🤾‍♀️1F93E 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ chơi bóng ném, Nữ đang chơi bóng ném hoặc người phụ nữ đang chơi bóng ném🤾🏻‍♀️ 🤾🏼‍♀️ 🤾🏽‍♀️ 🤾🏾‍♀️ 🤾🏿‍♀️
🤾‍♀1F93E 200D 2640 (*)
🤾‍♂️1F93E 200D 2642 FE0Fngười đàn ông chơi bóng ném, Nam đang chơi bóng ném hoặc người đàn ông đang chơi bóng ném🤾🏻‍♂️ 🤾🏼‍♂️ 🤾🏽‍♂️ 🤾🏾‍♂️ 🤾🏿‍♂️
🤾‍♂1F93E 200D 2642 (*)