🤹 Người tung hứng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemột người đang tung hứng
GoogleN/A
TwitterNgười tung hứng
Unicodengười tung hứng
Từ đồng nghĩacân bằng, kỹ năng, tung hứng và đa nhiệm
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | thể thao
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người tung hứng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤹 1F939 người tung hứng 🤹🏻 🤹🏼 🤹🏽 🤹🏾 🤹🏿
🤹‍♀️1F939 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ tung hứng, Nữ đang tung hứng hoặc người phụ nữ đang tung hứng🤹🏻‍♀️ 🤹🏼‍♀️ 🤹🏽‍♀️ 🤹🏾‍♀️ 🤹🏿‍♀️
🤹‍♀1F939 200D 2640 (*)
🤹‍♂️1F939 200D 2642 FE0Fngười đàn ông tung hứng, Nam đang tung hứng hoặc người đàn ông đang tung hứng🤹🏻‍♂️ 🤹🏼‍♂️ 🤹🏽‍♂️ 🤹🏾‍♂️ 🤹🏿‍♂️
🤹‍♂1F939 200D 2642 (*)