🤽 Người chơi bóng nước

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemột người đang chơi bóng nước
GoogleN/A
TwitterNgười đang chơi bóng nước
Unicodengười chơi bóng nước
Từ đồng nghĩabóng, nước và polo
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | thể thao
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người chơi bóng nước biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤽 1F93D người chơi bóng nước 🤽🏻 🤽🏼 🤽🏽 🤽🏾 🤽🏿
🤽‍♀️1F93D 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ chơi bóng nước, Nữ đang chơi bóng nước hoặc người phụ nữ đang chơi bóng nước🤽🏻‍♀️ 🤽🏼‍♀️ 🤽🏽‍♀️ 🤽🏾‍♀️ 🤽🏿‍♀️
🤽‍♀1F93D 200D 2640 (*)
🤽‍♂️1F93D 200D 2642 FE0Fngười đàn ông chơi bóng nước, Nam đang chơi bóng nước hoặc người đàn ông đang chơi bóng nước🤽🏻‍♂️ 🤽🏼‍♂️ 🤽🏽‍♂️ 🤽🏾‍♂️ 🤽🏿‍♂️
🤽‍♂1F93D 200D 2642 (*)