🚴 Người đi xe đạp

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengười đi xe đạp
GoogleNgười đi xe đạp
TwitterNgười đạp xe
Unicodengười đi xe đạp
Từ đồng nghĩangười đi xe đạp, người đạp xe, xe đạp và đạp xe
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | thể thao
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người đi xe đạp biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🚴 1F6B4 người đi xe đạp 🚴🏻 🚴🏼 🚴🏽 🚴🏾 🚴🏿
🚴‍♂️1F6B4 200D 2642 FE0Fngười đàn ông đi xe đạp, Nam đang đạp xe hoặc người đi xe đạp nam🚴🏻‍♂️ 🚴🏼‍♂️ 🚴🏽‍♂️ 🚴🏾‍♂️ 🚴🏿‍♂️
🚴‍♂1F6B4 200D 2642 (*)
🚴‍♀️1F6B4 200D 2640 FE0Fngười phụ nữ đi xe đạp, Nữ đang đạp xe hoặc người đi xe đạp nữ🚴🏻‍♀️ 🚴🏼‍♀️ 🚴🏽‍♀️ 🚴🏾‍♀️ 🚴🏿‍♀️
🚴‍♀1F6B4 200D 2640 (*)