🏋️ Người cử tạ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevận động viên cử tạ
GoogleWeight lifter
TwitterNgười đang tập cử tạ
Unicodengười cử tạ
Từ đồng nghĩangười nâng, trọng lượng và tạ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | thể thao
ThẻHoạt động

Hình ảnh

Người cử tạ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🏋️ 1F3CB FE0F người cử tạ 🏋🏻 🏋🏼 🏋🏽 🏋🏾 🏋🏿
🏋 1F3CB (*)
🏋️‍♀️1F3CB FE0F 200D 2640 FE0FNữ đang tập cử tạ hoặc vận động viên cử tạ nữ🏋🏻‍♀️ 🏋🏼‍♀️ 🏋🏽‍♀️ 🏋🏾‍♀️ 🏋🏿‍♀️
🏋️‍♂️1F3CB FE0F 200D 2642 FE0FNam đang tập cử tạ hoặc vận động viên cử tạ nam🏋🏻‍♂️ 🏋🏼‍♂️ 🏋🏽‍♂️ 🏋🏾‍♂️ 🏋🏿‍♂️
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn