💿 đĩa quang

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecd
GoogleĐĩa quang
TwitterĐĩa quang
Unicodeđĩa quang
Từ đồng nghĩacd, máy tính, quang và đĩa
Chuyên mụcĐối tượng | máy vi tính

Hình ảnh

đĩa quang biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💿 1F4BF đĩa quang