⇩ ⇩ ⇩
#
văn bản bong bóng Nó trông giống như các chữ cái tiếng Anh được bọc trong vòng tròn.Có hai phong cách, trắng trên đen và đen trên trắng.Nền đen là cài đặt mặc định. Bạn có thể bỏ chọn hộp kiểm để thay đổi kiểu.Windows 7 không hỗ trợ kiểu với nền đen nhưng không hỗ trợ kiểu với nền trắng. Windows 10 chỉ hỗ trợ bảng chữ cái tiếng Anh thông thường ngoại trừ bảng chữ cái phụ âm.Kiểu văn bản này cũng được hỗ trợ bởi các con số.